Informationen zum Artikel
Deutsch: Mini-CD
Englisch: mini CD
Veröffentlicht: 28.05.2003
Wörter: 35
Tags: #CD-Technik
Links: CD (compact disc), CD-R (compact disc recordable), CD-RW (compact disc rewritable), Megabyte, Speicherkapazität