Informationen zum Artikel
Deutsch:
Englisch: ATM inverse multiplexing - AIMUX
Veröffentlicht: 01.06.2009
Wörter: 27
Tags: #ATM-Komponenten
Links: ATM (asynchronous transfer mode), ATM-Zelle, E1 (E1 line), Kommunikation, Multiplexverfahren